ای بنامت هی هی وهیهای من ! 

 درود به گرامی خوانندۀ  این رویه

​جهان آواهای یخ بسته است . رنگها ، شکلها

​بوها و مزه ها همه آواها اند ،  وهمۀ آواها سخن

پس جهان لبریز سخن گفتنهاست و

سرشارازسرشت شنیدنها.

​سالها حرف ها ، نجواها و ضجه های وایلن ورباب را می شنیدم و

​سخنان بریده بریده و بی پروای لهجۀ ویژۀ  طبله افسونم می کرد.

​شبها تا دیرگاه با نالش هارمونیه نالیده ام 

​وروزها  ازبام تا شام گزارشگرآن گفته ها وآن ناله ها

به جوانتران بوده ام و تا کنون استم .

​خواستم که در زمانۀ انترنت و رویه های انترنتی هم

ازکاروان پس نمانده باشم و هم

​مبادا گفتنی هایی را که برای دیگردوستان دارم

​در کویر خودسانسوری بمیرند و گناه آن

به گردن من بماند.

​همان بود که این دریچه را گشودم و

​شمارا با گلوی شرحه شرحۀ این دل نا فرمان

فراخواندم

​که: بشنواین نی چون حکایت می کند

ای نسیمی سحرآرامگه یار کجاستSie sind Besucher Nr.

Datenschutzerklärung
Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!